Emmer Schaak Genootschap

ESG Emmen

Agenda + stukken jaarvergadering

Uitnodiging ALV 3 september 2011

Agenda ALV 3 september 2011
Datum: maandag 3 september 2011
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Brinkenhoes, Mantingerbrink 140, MH Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag algemene ledenvergadering 30 augustus 2010
4. Jaarverslagen
a. secretaris
b. wedstrijdleider intern
c. wedstrijdleider extern
d. jeugdafdeling
e. verslag kascommissie
f.. financiën: afrekening 2011-2012 :
6. Prijsuitreikingen:
Intern: – Clubkampioen Arie van Wageningen
Snelschaakkampioen Jan van Os
Rapidkampioen Arie van Wageningen
Bekerkampioen Arie van Wageningen
Extern:
– Topscorers ESG 1: Leo Roos
– ESG 2: Bastiaan van Os
– ESG 3: Ton Selten
algemeen topscoorder Jan van Os
PAUZE
7. Interne competitie
8. Benoeming bestuursleden
Jan van Os treed af als voorzitter en het bestuur stelt Willem Boontje voor als nieuwe voorzitter.
Geert ten Hietbrink treed af als wedstrijdleider intern: daarvoor zoeken we nog een kandidaat.
8a.Benoeming leden kascommissie :
9. Begroting financiën 2011 – 2012: vaststelling contributie
10. Externe competitie
11. Jeugdafdeling
12. Rondvraag
13. Sluiting

3. Verslag leden vergadering
Verslag ledenvergadering : 05 – 09 – 2011
Brinkenhoes Mantingerbrink 140
Aanvang 19:30

Jan van Os opent de vergadering om vijf over half acht

jaarverslag alv 30-08-2010
Niemand had op of aanmerkingen ten aanzien van het verslag van de ALV 30 – 08 – 2010 .

jaarverslagen secretaris, wedstrijdleider intern en extern.
Ook de jaarverslagen liepen deze avond vlot.

jaarverslag penningmeester en begroting
Reint Harkink heeft voor het tweede jaar onze financiën bijgehouden , de kascommissie heeft dit na controle zeer goed bevonden.
Begroting: er is een contributie verhoging ingevoerd van 107,50 naar 109,00 voor senioren .

Plannen komend jaar.
Bekerwedstrijden
Herman Snelders heeft een voorstel gedaan om de drie snelschaak- en de drie rapidavonden te veranderen in 1 avond en de de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor een bekercompetitie. Het voorstel wordt aangenomen.

4.Jaarverslagen
4a. Jaarverslag secretaris.
Hallo allemaal het was me weer een geknip en een geplak van alle bestanden bij elkaar, ik hoop dat jullie een goed overzicht hebben van deze materie al met al een mooi seizoen, verder kijk ik weer uit naar het nieuwe schaakseizoen.

4b. Verslag wedstrijdleider intern.
Zie hiervoor de website alwaar de eindstand genoteerd staat.

4c. Jaarverslag wedstrijdleider extern
In zijn algemeenheid een jaar waarin de teams niet teleurstelden. Een drentse uitdrukking waarmee we aangeven dat het goed ging met onze teams.

ESG-1
Het eerste werd derdes en dat was volgens de prognoses. De manier waarop was niet geheel volgens de prognoses. Tegen de twee sterke teams hielden we stand (2x 4-4), maar we verloren onnodig van twee mindere teams. Zo verloren we van de nummer 4 Oostermoer, maar ook van van de Linde die door deze winst op ons een jaar langer in de Promotieklasse mogen spelen.
Verrassend was ook dat de topscoorders van het vorig seizoen dit seizoen het tegenovergestelde speelden. Evert had vorig seizoen 7 uit 9 en nu 2 uit 8. Ruud had vorig seizoen 6 uit 7 en nu 2,5 uit 7.
Opvallend was verder dat de invallers geweldig scoorden. Totaal 4,5 uit 7 waarmee zij op de derde plaats staan op de topscoorderslijst. Nummer één is Leo die een geweldige 7,5 uit 9 scoorde een half puntje voor Herman V met 7 uit 9. Peter, Arie en Herman S speelden ongeveer hun niveau. Blijft over Marcel die welliswaar 50% scoorde, maar dat had gezien de tegenstand wat meer moeten zijn.

ESG 2
Het tweede werd eveneens derdes terwijl zij op de startlijst als zesdes waren geplaatst. De eerste klasse was een stuk sterker dan een seizoen eerder. Jan vO kon dat op het eerste bord goed merken. Leverde 6,5 uit 9 vorig jaar niets op, dit jaar was 4,5 uit 9 goed voor heel wat ratingpunten winst. Bijna alle spelers hebben dit seizoen ratingpunten gewonnen. Ook het tweede speelde sterk tegen teams die op papier beter waren en moeizaam tegen de op papier zwakkere teams. Verloren werd er van Dwingeloo, een team waartegen we andere seizoenen dik scoorden.
topscoorder is Bastiaan die 7 uit 9 scoorde (tpr 1906) anderhalf punt voor op Peter, Jan Pl en Gerard.

ESG 3
Het derde vorig seizoen al verrassend gepromeveerd naar de eerste klasse, verraste die seizoen vriend en vooral vijand door zich te handhaven. Dat dat pas gebeurde in de laatste spannende ronde en met letterlijk de laatste uitslag was goed voor het moraal (maar slecht voor de bloeddruk van de teamleider).
Wim en Ton speelden geweldig aan de bovenst twee borden. Vooral Ton was geweldig op dreef en werd topscoorder met 6 uit 9. De rest moest de punten bij elkaar sprokkelen. Hans haalde drie punten in negen wedstrijden en dat was twee keer zoveel dan hij op papier zou krijgen. Reint die voor het eerst extern speelde had het in het begin natuurlijk moeilijk, maar hij sloot het seizoen af met twee overwinningen, waaronder de overwinning die klassebehoud betekende. Jan P, Jan R, Marcelis en Klaas scoorden volgens verwachting.

4d Jaarverslag jeugdcommissie
Jaarverslag Jeugd 2011-2012
JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE

De belangrijkste jeugdactiviteiten afgelopen seizoen waren naast de wekelijkse clubavond het organiseren van twee evenementen: Eind december een GrandPrix toernooi en in februari het basisschoolkampioenschap van Emmen.
Het was de eerste keer dat wij als ESG jeugdcommissie meededen aan de organisatie van de NOSBO GrandPrix cyclus (De NOSBO GrandPrix cyclus is een serie jeugdschaakwedstrijden die door het jaar heen door verschillende schaakclubs georganiseerd worden). Mede dankzij de hulp van een zestal enthousiaste ESG leden werd het een groot succes. Niet onvermeld mag blijven de support van de NOSBO, zeg maar de jongens van Jan Peek. Er is een uitgebreid draaiboek beschikbaar, maar we zijn vooral onder de indruk van de aanmeldingsprocedure die volledig automatisch via internet verloopt en de indelingstabellen, die je de ochtend van het toernooi toegestuurd krijgt.
Het Basisschoolkampioenschap is inmiddels een monument geworden. De scholen doen graag mee en ook is het toernooi gemakkelijk te huisvesten. De afgelopen jaren stelt De Brink zijn aula graag ter beschikking en de deelnemende scholen spelen daar graag. Afgelopen jaar deden zestien viertallen afkomstig van negen basisscholen mee. Winnaar werd Diedeldoorn, niet voor de eerste keer, met als verrassende tweede het jongste team van gastschool De Brink.
Beide teams plaatsten zich hiermee voor de Drentse tussenronde. Een vierde plaats hierin was voor Diedeldoorn voldoende om door te dringen tot de NOSBO finale, maar werd daar echter voorbijgestreefd door de Asser en Groninger teams.
En dan is er natuurlijk iedere week de jeugdschaakavond voorafgaand aan de seniorenavond. Een levendig gebeuren, want het jonge spul brengt heel wat leven in de schakerij. Wat de kinderen het liefst doen is spelen, tegen elkaar en als het kan tegen een ‘oude meneer‘ (senior). Wat dat betreft is de integratie tussen jong en oud heel geslaagd. Schaakles vinden ze ook wel leuk, maar huiswerk maken heel wat minder, oh ja ik ben mijn boek vergeten, klinkt het regelmatig. Kortom dan is een stappenboek best dik om in een jaar te behandelen.
In het jaarverslag van vorig jaar hebben we al geconcludeerd dat ESG een actieve jeugdclub heeft (weliswaar van bescheiden omvang) en dat er op de basisscholen in Emmen ruimschoots belangstelling voor schaken is, maar dat dat zich vooral beperkt tot incidentele activiteiten maar dat de animo om te schaken op scholen zich niet vertaalt in een grote toeloop naar de schaakclub. Dat is dit jaar alleen maar bevestigd.
Uit initiatieven op landelijk (KNSB) niveau blijkt trouwens, dat dat in andere delen van het land ook het geval is. De KNSB heeft geconstateerd dat de loop naar de schaakclub niet vanzelfsprekend is en is daarom dit jaar mee gaan doen met een initiatief om de sportclubs en scholen meer te laten samenwerken. Dit project van de “schoolactieve vereniging” is een onderdeel van het Sport en bewegenproject van VWS en NOC*NSF. Op dit moment staat schaken nog niet als aanbod tussen de verschillende sporten. Vanaf september gaat dit veranderen en zal als het aan de KNSB ligt schaken er ook tussen staan.

Komend seizoen
De Jeugdcommissie: bestaat dit seizoen uit Willem Boontje, Bastiaan van Os en ondergetekende. Hans Hut heeft besloten met jeugdschaak te stoppen, hij blijft wel beschikbaar voor evenementen.
Jeugdleden: We hadden het afgelopen jaar 12 jeugdleden. Daarvan hebben inmiddels al weer een paar bedankt, maar er hebben zich ook al een paar nieuwe kinderen aangemeld. Pas op de startavond zal duidelijk zijn met hoeveel kinderen we verder gaan.
Maandagavond: Net als andere jaren is er weer jeugdclub van kwart voor zeven tot kwart voor acht, met eerst een half uur schaakles en daarna een half uur partijen spelen. Hierbij het verzoek aan de senioren om voortaan niet voor half acht de zaal te betreden.
Evenementen: We gaan komend seizoen weer een GrandPrix toernooi organiseren en ook het BSK2013 staat op het programma. Mogelijk zal er in september in Emmen een demonstratie zijn van Raindropchess.
Basisscholen: We zullen onze contacten met een aantal basisscholen koesteren en samen kijken of we het plan van de KNSB (schoolactieve vereniging) meer body kunnen geven.

Tenslotte we beginnen weer op maandag 17 september

Namens de jeugdcommissie
Leo Roos

4e: Verslag kascommissie
De kascommissie, Gerard Dijkstra en Ton Selten, heeft op 17 juli haar controle uitgevoerd bij penningmeester Reint Harkink.
Zoals steeds heeft Reint de zaken goed voor elkaar. Inkomsten, uitgaven en de saldi kloppen en de boekhouding is op orde.

Gerard Dijkstra en Ton Selten

4f. Financieel verslag 2011-12, balans en begroting 2012-13:

Het overzicht is naar alle leden gestuurd. Heeft u deze niet ontvangen, maar wilt u hem wel ontvangen, stuur een mailtje naar Jan_vanos@live.nl

De begroting is gebaseerd op 30 leden met een contributie van € 110,- (is een stijging van € 1,-)
juniorencontributie wordt € 52,50.
Het tekort van € 99,- is gezien het kapitaal niet verontrustend

Vriendelijke groet: Jullie Secretaris Marcelis van Holst

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht is geplaatst op augustus 26, 2012 door in Geen categorie.

ESG speelt in:
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
Emmen Bargeres

speelavond:              maandag 18:30 jeugd      maandag 19:30 senioren

verdere gegevens ESG:    zie bestuur ESG

 

voorzitter:
Theo Dijkstra
T: 06 11699452

jeugdafdeling:
Almar Gerbens
T: 06-53143640

Indeling interne competitie:
Quinten Nijland
T: 06-31349157

Externe competitie:     Evert Hondema                T: 06-50400105

Archief

Categorieën

%d bloggers liken dit: