Emmer Schaak Genootschap

ESG Emmen

Bestuur ESG

 

 

 

Voorzitter:          Ton Selten  06-33340339                          tonselten53@gmail.com
Secretaris:           Geert ten Hietbrink                                                                    0591-553806 of 06-20444004 g.ten.hietbrink@kpnmail.nl
Penningmeester:  Douwe Többen  0599-235457   dytobben@planet.nl
Wedstrijdleider:   Evert Hondema                                                                0591-628345 of 06-50400105
                      evert.hondema@kpnmail.nl
Jeugdleider:        Almar Gerbens   06-53143640 gerbensa@xs4all.nl

Speelzaal             :  ’t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140   Emmen-Bargeres.  0591-610201

Clubavond :

jeugd        :  maandagavond   18:30 – 19:45 uur

senioren  :  maandagavond   19:30 – 24:00 uur

Contributie2015-2016:

jeugd        : 60 euro incl. stappenplan

senior      : 119 euro

Bankrekening: NL20 SNSB 0902 3020 43  t.n.v. penningmeester ESG

Advertenties

ESG speelt in:
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
Emmen Bargeres

speelavond:
maandag 19.30
de jeugd speelt hier vooraan

voorzitter:
Ton Selten
T: +31 6 33340339
E: tonselten53@gmail.com

jeugdafdeling:
Almar Gerbens
E: gerbensa@xs4all.nl

Indeling interne competitie en de Externe competitie:
Jan van Os
T: 0591 630174
T: 06 40818120
E: jan_vanos@live.nl

Archief

Categorieën

%d bloggers liken dit: